مهم‌تر از برنامه‌ریزی

برای یک سازمان برنامه‌ریزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نحوه برنامه‌ریزی تعیین کننده سرنوشت سازمان می‌باشد. این ابزار کلیدی جهت دهنده اهداف سازمان و تعیین کننده شکست و پیروزی آن خواهد بود. پروژه‌ها و محصولات سازمان نیز به عنوان بخشی کلیدی از خروجی سازمان از این امر مستثنی نیستند و برنامه‌ریزی برای آنها جزو مهم ترین اصول می‌باشد. برنامه‌ریزی آنقدر برای سازمان مهم است که تاکید شده اتمامی سطوح سازمان باید در تهیه آن مشارکت کنند و سپس برای اجرای آن فعالانه همکاری کنند.

در حقیقت برنامه‌ریزی صحیح تمامی ارکان سازمان را تحت تاثیر قرار داده و موجب می‌شود که بخش‌های مختلف سازمان و تیم‌ها عملکرد خود را در قبال پروژه یا محصول بدانند و با آن هماهنگ شوند. این مسئله موجب می‌شود که در سازمان و تیم‌های مختلف، هم‌گرایی برای انجام وظایف ایجاد شود و از سردرگمی و هرج و مرج جلوگیری شود.

با این حال، در طول سالها تجربه کار با شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌ام که در سازمان یک مسئله مهمتر از برنامه‌ریزی نیز وجود دارد که در صورت عدم توجه به آن هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای پروژه‌ها و سازمان نتیجه نخواهد داد و آن فرهنگ سازمانی است.

ادامه مطلب ...

چرا زمان‌بندی پروژه و محصول دچار مشکل می‌شود؟

وقتی صحبت از کار تیمی در پروژه یا محصول می‌شود، نکته‌ای که بسیار اهمیت پیدا می‌کند هماهنگی اجزای مختلف آن با یکدیگر برای حصول نتیجه صحیح است. بخش بسیار بزرگی از این هماهنگی‌ها مبتنی بر زمان است و از همین جهت است که زمان‌بندی پروژه و محصول اهمیت پیدا می‌کند. با جستجوی اندکی در اینترنت متوجه می‌شویم که یکی از بزرگترین چالش‌های پروژه‌ها و محصولات نرم‌افزاری و یکی از بزرگترین دلایل شکست آنها وجود انحراف بسیار زیاد در زمان است و همانطور که می‌دانیم افزایش زمان تولید محصول مساوی است با افزایش هزینه و در نتیجه اتمام بودجه.


Schedule Variation
Schedule Variation
ادامه مطلب ...