مقایسه اشتباده

یکی از بحث‌ها (شاید بهتر است بگویم دعواها) ی ناتمام در دنیای IT بحث درباره خوب بودن یا بد بودن سیستم عامل‌ها و شرکت‌های تولیدکننده آنهاست و برخی افراد تعصب زیادی در رابطه با خوب بودن یا بد بودن و یا به طور کلی استفاده از سیستم عامل‌ها دارند.

versus
مقایسه

این مباحث فقط مختص سیستم عامل‌ها و شرکت‌های تولیدکننده آنها نیست و به دنیای Platform ها و زبان‌های برنامه‌نویسی نیز گسترده شده است و گاهی اوقات افرادی را میبینم که با تعصب زیادی راجع به یک زبان برنامه‌نویسی و مزایای آن صحبت میکنند و زبان‌های دیگر را در برابر آن به شدت مورد انتقاد قرار میدهند.

در این چند سال و با فراگیر شدن متدهای اجایل این گونه اظهارنظ‌رهای متعصبانه به مباحث مربوط به مدیریت پروژه و مدیریت محصول نیز کشیده شده است و برخی به گونه‌ای اغراق‌آمیز در زمینه فواید اسکرام و ضررهای دیگر متدها از جمله RUP و PMBOK اظهار نظر میکنند.

ولی حقیقت این است که مقایسه کردن این متدها کار نادرستی است و هر یک از این متدها در جایگاه خود بسیار مفید و ارزشمند هستند. مقایسه این متدها با یکدیگر مثل مقایسه دوچرخه و اتومبیل است. نمیتوان یک مسابقه سرعت بین این دو برگزار کرد و اتومبیل را برنده سرعت اعلام نمود و حال که دوچرخه در مسابقه بازنده شده است امنیت، سرعت، کیفیت ساخت و دیگر مشخصات آنرا بر باد انتقاد گرفت.

برتر پنداشتن یک متد نسبت به متد دیگر نیز اشتباه است. چرا که شاید اگر از متد مورد نظر به نحو مناسبی و در جایگاه مناسبی استفاده شود کارایی بالاتری نسبت به آنچه می‌پنداشتیم ایجاد نماید.

برخی دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته و تصور میکنند که برخی مکانیزم‌ها و فرآیندهای موجود در متد اسکرام در این متد خلق شده‌اند. غافل از اینکه تمامی فرآیندهای اسکرام در دیگر متدهای مدیریتی (مدیریت تولید، مدیریت پروژه و غیره ) وجود داشته‌اند و فقط در این متد با توجه به هدف گذاری که برای این متد شده است بازنگری شده‌اند و در طول سالها با best practice های مختلف آمیخته شده تا به اینجا رسیده‌اند.

به نظر میرسد اگر به جای دامن زدن به اینگونه دعواهای نابخردانه یاد بگیریم که از هر روشی در جایگاه خودش استفاده کنیم و برای استفاده از آن روش در آن جایگاه شخص متخصصی را انتخاب کنیم که تجربه استفاده از روش مورد نظر را در جایگاه مربوطه دارد نتایج مطلوبی را به دست بیاوریم.

0 پیام

شما هم نظرتان را بفرمائید