خطاهایی که باعث تغییر در تحلیل و طراحی نرم افزار میشوند

خطایی که توسط مشتری یا کاربر نرم افزار کشف میشود باید توسط تمامی اعضای تیم نرم افزار (از جمله تحلیل گر سیستم و برنامه نویس) مورد بررسی قرار گیرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که فقط برنامه نویس مسئول برطرف کردن خطا می‌شود و با تغییر در ساختار کدها، طراحی صورت گرفته برای نرم افزار را تغییر می‌دهد.

Software Development Life Cycle

شاید فکر کنید که خوب کجای این کار مشکل دارد.

در ادامه تصور کنید تحلیل گر سیستم در ادامه کار خود بخشی از نرم افزار را تحلیل کرده و طراحی میکند که به بخش مورد بحث در پاراگراف بالا وابسته است. غافل از اینکه ساختار آن بخش توسط برنامه نویس دچار تغییر شده و تغییرات با تحلیل گر هماهنگ نشده است.

اشتباه شماره 1: خطا تنها توسط برنامه نویس برطرف نمی‌شود. بلکه خطا باید توسط تیم توسعه نرم افزار برطرف شود و در صورتی که نیاز باشد مدلهای تحلیل و طراحی سیستم به روز رسانی شوند.

اشتباه شماره 2: بسیاری از شرکت ها تصور می‌کنند که با حذف تحلیل گر سیستم، تحلیل گر کسب و کار یا با حذف مدل سازی و مستند سازی نرم‌افزار، سرعت توسعه نرم افزار را افزایش میدهند و هزینه های خود را کاهش می‌دهند. نام زیبایی هم برای این روند کاری انتخاب کرده اند، اجایل! در حالی که حذف مرحله تحلیل و یا حذف مدل سازی و طراحی نرم افزار اشتباهات و تغییرات را به شدت افزایش می‌دهد و با این کار نه تنها باعث پایین آمدن سرعت و ایجاد دوباره کاری فراوان در فرآیند تولید نرم افزار می‌شود هزینه های تولید و خطاهای نرم افزار افزایش می‌یابد و کیفیت نرم افزار کاهش می‌یابد.

پی‌نوشت: معنی و مفهوم متد های اجایل حذف مراحل مهندسی نرم افزار نیست و معنی مهندسی نرم افزار نیز فقط کد نویسی و برنامه نویسی نیست.

0 پیام

شما هم نظرتان را بفرمائید