ضرورت طراحی محصول

یکی از اشتباهات مهلک در اسکرام که در این روز ها به دفعات آن را در شرکت ها میبینم عدم وجود طراحی محصول میباشد. به این معنا که تیم مدیریت محصول و تیم توسعه Road Map محصول خود را طراحی نکرده است. در این حالت یک Backlog از feature ها یا نیازمندیهای محصول وجود دارد و مدیر یا مالک محصول مطابق با تحلیل ذینفعان پروژه چیزهای جدیدی به آن اضافه میکند و تیم توسعه نیز در طی Sprint هایی با توجه به نحوه Sort شدن آیتم ها اقدام به پیاده سازی آنها مینماید.

در این حالت به نظر میرسد که محصول هیچ نقطه پایانی ندارد و به طور دائم در حال توسعه میباشد، تا زمانی که مدیر یا مالک محصول از تیم توسعه میخواهد تا یک Release برای اجرا آماده کند.

مهمترین مشکلی که این گونه توسعه محصول به وجود میآید این است که اصلا مشخص نیست چه زمانی یک نسخه از محصول آماده میشود و این نسخه از محصول چه تفاوتی با نسخه پیش از خود دارد و چه مشکلی را میخواهد حل کند و یا به چه نیازی از مشتری یا ذینفع پاسخ دهد. از طرفی شرکت و یا سازمان نمیداند چگونه میزان برآورده شدن نیازهای مشتری در مقاطع مختلف را اندازه گیری نماید.

Product Plan Hierarchy
Product Plan Hierarchy

برای طراحی محصول چه مراحلی را طی بکنیم؟

  1. برای محصول یک چشم انداز یا Product Vision تهیه کنید. چشم انداز محصول باید مطابق با استراتژی کسب و کار یا Business Strategy شرکت و یا سازمان شما باشد که آن نیز به نوبه خود باید مطابق با چشم انداز شرکت (Company Vision) باشد.
  2. یک استراتژی برای تحویل محصول تهیه کنید که در آن مشخص نمائید که چه feature هایی را با چه ترتیبی به ذینفعان ارائه میکنید تا حداکثر ارزش را در کمترین زمان ایجاد نمائید.
  3. یک Release Plan ایجاد نمائید و برای هر release یک هدف مشخص کنید تا به ذینفعان شما یک دید کلی ارائه بدهید که در چه زمانهایی چه feature هایی به آنها ارائه خواهید داد و این ها چه ارزشی برای آنها به ارمغان خواهند آورد.
  4. اسپرینت پیش رو را هدف گذاری کنید طوری که ارزش حاصل از آن مشخص باشد.

باید تاکید کنم که

محصول بدون طراحی همانند پلکانی است که انتهای آن مشخص نیست.

0 پیام

شما هم نظرتان را بفرمائید