چرا افزایش نیروی انسانی کمکی نمی‌کند؟

مدیران محصول، مالکین محصول و مدیران شرکت‌ها در مواجهه با تاخیر در پروژه یا محصول نرم‌افزاری و یا برای سرعت بخشیدن به توسعه آنها به استخدام نیرو روی میآورند. ولی این کار در کوتاه مدت نه تنها تاثیر مثبتی بر روی افزایش سرعت توسعه ندارد بلکه موجب کاهش سرعت توسعه نرم افزار نیز می‌شود. در ادامه درباره جزئیات بیشتر این موضوع بیشتری خواهم داد.

ادامه مطلب ...

نکاتی درباره برنامه‌ریزی محصول و پروژه 

برنامه‌ریزی محصول یکی از مهم‌ترین کارهای یک مدیر پروژه/محصول و مالک محصول (Product Owner) است. با این حال برخی از مدیران به برخی از دلایل از انجام آن سر باز میزنند. در ادامه دلایل این مسئله را بررسی میکنیم.

No plan

ادامه مطلب ...

انجام استوری به جای وظیفه 

گاهی اوقات با تیم‌هایی برخورد کرده‌ام که در طول اسپرینت برای انجام وظایف‌شان تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند کارها و وظایف محوله‌شان را با دقت بالایی به انجام برسانند. ولی در انتهای اسپرینت استوری‌هایی که قرار بود تکمیل شوند هنوز کامل نشده‌اند.

user story

مشکل کجاست؟

ادامه مطلب ...
Verified by MonsterInsights