نکاتی درباره برنامه‌ریزی محصول و پروژه 

برنامه‌ریزی محصول یکی از مهم‌ترین کارهای یک مدیر پروژه/محصول و مالک محصول (Product Owner) است. با این حال برخی از مدیران به برخی از دلایل از انجام آن سر باز میزنند. در ادامه دلایل این مسئله را بررسی میکنیم.

No plan

ادامه مطلب ...

انجام استوری به جای وظیفه 

گاهی اوقات با تیم‌هایی برخورد کرده‌ام که در طول اسپرینت برای انجام وظایف‌شان تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند کارها و وظایف محوله‌شان را با دقت بالایی به انجام برسانند. ولی در انتهای اسپرینت استوری‌هایی که قرار بود تکمیل شوند هنوز کامل نشده‌اند.

user story

مشکل کجاست؟

ادامه مطلب ...
Verified by MonsterInsights