برای کارگاه مدیریت ریسک که هفته گذشته در Finnova برگزار کردم یک مجموعه اسلاید با عنوان “مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک” تهیه کرده بودم که برای استفاده در سایت SlideShare.Net قرار داده‌ام.