در طول سال‌های کاری‌ام بارها با شرکت‌هایی برخورد کرده‌ام که مهمترین هدفشان از استخدام نقش‌هایی همچون کنترل پروژه و یا مدیر پروژه وارد آوردن فشار بر تیم برای بالا بردن کیفیت خروجی بوده است! این در حالی است که با اولین جستجو جهت یافتن علت مشکل پایین بودن کیفیت، مشخص شده که در شرکت کمترین سند و فرآیندی در زمینه برنامه‌ریزی و یا نقشه راه (Road map) و یا حداقل فرآیندی جهت مشخص شدن روش توسعه محصول وجود ندارد و یا اگر چنین سندی وجود دارد یک بار ایجاد شده و دیگر بروزرسانی نشده است و یا اصلا از روز اول به آن عمل نشده است.

 

به کارگیری مدیر پروژه برای اعمال فشار بر تیم
به کارگیری مدیر پروژه برای اعمال فشار بر تیم