در چرخه توسعه نرم‌افزار فرآیندهای بسیاری وجود دارد که هر یک به نوبه خود تاثیر زیادی بر کیفیت محصول نهایی دارد ولی در این میان مدیریت نیازمندی‌ها مهم‌ترین و ضروری‌ترین فرآیند می‌باشد. درصورتی که این فرآیند به درستی برنامه‌ریزی شده و اجرا شود احتمال شکست پروژه را به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد. از دیدگاه RUP نیازمندی‌ها آنقدر مهم است که آنرا به عنوان یکی از discipline ها معرفی نموده است.