انجام استوری به جای وظیفه 

گاهی اوقات با تیم‌هایی برخورد کرده‌ام که در طول اسپرینت برای انجام وظایف‌شان تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند کارها و وظایف محوله‌شان را با دقت بالایی به انجام برسانند. ولی در انتهای اسپرینت استوری‌هایی که قرار بود تکمیل شوند هنوز کامل نشده‌اند.

user story

مشکل کجاست؟

اگر نگاه دقیقتری به این مشکل بکنیم، با این حقیقت روبرو می‌شویم که در طول اسپرینت هر شخصی سعی دارد فقط امور محوله خود را به نحو عالی به انجام برساند و از نتیجه نهایی که تکمیل کردن استوری و ارائه ارزش توسط استوری می‌شود غافل است. در حقیقت افراد در این تیم‌ها به صورت دانه‌های زنجیری هستند که هر یک به تنهایی قدرتمند هستند ولی این دانه‌های زنجیر به یکدیگر متصل نیستند.

چه باید کرد؟

1- در زمان برنامه‌ریزی اسپرینت به جای تعیین وظایف برای افراد تیم، باید استوری را برای آنها تشریح کرد و از آنها خواست تا برای پیاده‌سازی استوری راه حل ارائه دهند و وظایف خود را مشخص نمایند..

2- افراد تیم باید برای برای انجام وظایف خود هماهنگی‌های لازم را با یکدیگر به عمل آورند. برای این منظور جلسات Stand up روزانه باید جدی تلقی شود و به جای ارائه گزارش کار از وظایف انجام شده و باقیمانده، افراد تیم باید هماهنگی وظایف خود را در جهت تکمیل استوری بیان نمایند.

3- جهت تکمیل ارزش استوری، علاوه بر جلسات Stand up روزانه و برای ایجاد هماهنگی بیشتر، در طول روز و هر زمانی که لازم باشد، افراد تیم باید با یکدیگر صحبت کنند.

4- برای مشحص شدن ارزش استوری توصیه می‌شود، کاربر، نیاز کاربر، شرایط پذیرش استوری به صورت کامل در استوری تشریح شود تا از سردرگمی جلوگیری به عمل آید.

0 پیام

شما هم نظرتان را بفرمائید

Verified by MonsterInsights